Kouvolan ammatillisen aikuiskoulutussäätiön hallitus

Puheenjohtaja
Mikko Jokinen

Varapuheenjohtaja
Heikki Spoof

Raimo Hovi
Irma Iitti
Kirsi Lantta
Mika Päivelin

Esittelijänä hallituksen kokouksissa toimii toimitusjohtaja, rehtori Leena Kaivola.

Tilintarkastajat

Jarmo Kuntonen, HTM
Päivi Värjä, KHT