Kouvolan ammatillisen aikuiskoulutussäätiön hallitus

Puheenjohtaja
Mikko Jokinen

Jäsenet

Raimo Hovi
Kirsi Lantta
Mika Päivelin
Heikki Spoof

Esittelijänä hallituksen kokouksissa toimii toimitusjohtaja, rehtori Leena Kaivola.

Tilintarkastajat

Janne Virtanen, KHT, JHT
Päivi Värjä, KHT