Lataa pdf...
Ajoneuvoalan täydennyskoulutus (TE koulutus)
 
Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tarve täydentää autoalan osaamistaan työllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi. Koulutukseen hyväksyttävällä tulee olla ensisijaisesti suoritettuna autoalan koulutus ja/tai alan työkokemusta. Koulutukseen voidaan myös valita henkilö, jolla on AUTOALALLE SOVELTUVA ja riittävä työkokemus asennustehtävistä kone- metalli- tai sähköalalla.
 
Tavoite
 
Koulutuksen tavoitteena on täydentää osaamista autoalalla ajoneuvoasentajan, automaalarin, autokorimekaanikon, varaosamyyjän, pienkonemekaanikon tai raskaskalustomekaanikon työtehtävissä. Lisätiedoissa on lueteltu osa-alueet, joista käydään tarvittavat osat henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan. Koulutuksen pituus määräytyy sen perusteella yksilöllisesti.
 
Lisätiedot
 
Koulutus käynnistyy kaksi viikkoa kestävällä aloitusjaksolla, jolla kartoitetaan osaaminen ja opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen koulutussuunnitelma aiemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Aloitusjaksolla suoritetaan ja päivitetään alalla tarvittavat lupakortit. Koulutuksen sisältö ja kesto määräytyvät henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. (Ammatillisen osaamisen kartoitusjakson ja ammatillisen koulutusosion ei tarvitse toteutua yhtäjaksoisena koulutuksena.)
 
Ajoneuvotekniikka
suuntautumisvaihtoehdot: henkilöautot, raskas kalusto ja pienkoneet
 • autotekniikan perustiedot ja -taidot, mekaniikka 4 - 8 ov
 • ajoneuvojen perussähkötekniikka 4 - 8 ov
 • nykyauton sähköjärjestelmät, väylätekniikka ja elektroniikka 4 - 8 ov
 • vaihtoehtoiset energiamuodot: 4 - 8 ov
 • hybridi- ja sähköajoneuvot
 • maa- ja biokaasu
 • etanoli
 • Sähkötyöturvallisuus SFS 6002 (ajoneuvoala) + koe 2 päivää
 • päästöjärjestelmät otto- ja dieselmoottori 2 - 4 ov
 • Motorsport -osaaminen ja oppimisympäristöt 2 - 4 ov
 • Ajoneuvotekniikka varaosamyynti 8 - 12 ov
Automaalaus
 • materiaalit ja erilaiset maalit 2 - 4 ov
 • erikoismaalaukset 2 - 6 ov
 • fiksaus, teippaus, lasien ja valojen tummennukset 2 - 6 ov
 • työskentely nykyaikaisessa automaalaamossa 2 - 4 ov
Autokorinkorjaus
 • materiaalitekniikka 2 - 4 ov
 • erilaiset liitosmenetelmät 2 - 4 ov
 • korinoikaisutekniikat 2 - 6 ov
 • turvavarusteet 2 - 6 
 • komposiittimateriaalikorjaus 2 - 6 ov
Ajoneuvotekniikan englanti
 • korjaamokäsikirjat 2 - 4 ov
 • korjausohjeet 2 - 4 ov
 • termistö 2 - 4 ov
Tieto- ja viestintätekniikka, asiakaspalvelu ja viestintä
 • toimisto-ohjelmat (Word, Excel) 2 - 4 ov
 • testerit 2 - 8 ov
 • suullinen ja kirjallinen viestintä 1 - 2 ov
 • asiakaspalvelu 1 - 2 ov
Työssäoppiminen 4 - 12 ov

Haku
 
Hakijat valitaan koulutukseen hakemusten ja haastattelun perusteella, joten täytä hakemus huolellisesti. Kiinnitä erityishuomio hakemuksen Omat perustelut -kohtaan, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä koulutus auttaisi sinua eteenpäin. Puutteelliset tiedot ja puuttuvat perustelut hakemuksessa heikentävät mahdollisuuksiasi tulla valituksi tai kutsutuksi haastatteluun. Koulutukseen hakeudutaan sähköisesti www.te-palvelut.fi/koulutushaku sivujen kautta (hakukuntavalintaan Kouvola). 
 
Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa : KOULUTUSNEUVONTA puh. 0295 020 702. Sähköposti koulutusneuvonta@te-toimisto.fi