Lataa pdf...
Esteettömyyspassi -koulutus

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien tietoa asumisen ja ympäristön esteettömyydestä sekä sen kartoittamisesta ja kehittämisestä.

Koulutuksen jälkeen osallistuja

  • tiedostaa millaisista tekijöistä esteet muodostuvat
  • osaa havainnoida ja kartoittaa ympäristöä eri käyttäjänäkökulmista
  • osaa antaa ehdotuksia esteettömyyden kehittämiseksi
  • tuntee julkisen ympäristön esteettömyyttä linjaavat ohjeistuksia

Kohderyhmä                     

Koulutus soveltuu sosiaali- ja terveysalan, rakennusalan ja talotekniikan ammattilaisille, isännöitsijöille, palveluntuottajille sekä kaikille esteettömyyden kartoittamisesta kiinnostuneille.

Koulutuksen hyödyt

Koulutuksen suorittanut henkilö voi tehdä esteettömyyden kartoitusarviointeja eri kohteissa joko osana edustamansa organisaation toimintaa tai yrittäjänä. 

Sisältö

  • ESKEH-esteettömyyden arviointimenetelmä
  • rakennettu ympäristö
  • väestön ikääntyminen ja tulevaisuuden esteettömyystarpeet
  • esteettömyys korjaus- ja uudisrakentamisessa

Toteutus      

Koulutukseen sisältyy 6 lähiopetuspäivää (1pv/kk)
Koulutuspäivät: 28.1, 25.2, 17.3, 14.4, 3.5, 7.6

Työskentelymenetelminä ovat asiantuntijoiden toteuttamat videoluennot, asiantuntijoiden ohjaamat käytännön harjoitukset työpajapäivinä, itsenäinen tiedonhaku ja tiedon soveltaminen omaan työhön ja verkko-opiskelua.

Koulutuksen aikana osallistujat tekevät esteettömyyskartoitustehtävän ja laativat sen pohjalta esteettömyysraportin.

Hinta            

600 € + alv 24%

Lisätietoja

toimialapäällikkö Hilkka Pentsinen, hilkka.pentsinen@kvlakk.fi, puh. 040 578 9803