Lataa pdf...
Henkilö- ja tuoteriskien hallinta -koulutus

Henkilö- ja tuoteriskien hallinta voidaan sisällyttää tutkintoon valmistavaan koulutukseen. Koulutus koostuu viidestä lähiopetuspäivästä ja Moodle-oppimisympäristössä tehtävistä oppimistehtävistä.

Koulutus toteutetaan ammattialakohtaisesti räätälöitynä huomioiden eri alojen kuormitustekijät. Myös harjoitteet suunnitellaan niin, että ne huomioivat alakohtaiset erityispiirteet.

Sisältöjen painotusta ja laajuutta voidaan muokata. Koulutuksen pituutta voidaan varioida tarpeen mukaan ja koulutusohjelmaan voidaan lisätä toimintakykyä ylläpitäviä, ohjattuja liikuntaharjoitteita pitemmälle aikajaksolle.

1. LÄHIPÄIVÄN SISÄLTÖ / Koulutusalan työn riskienhallinta perusteet

 • osaamiskartoitus
 • työpaikan turvallisuustoimintaa ohjaavaan laki-, asetus- ja säädös viitekehykseen tutustuminen oppilaitosnäkökulmasta
 • työsuojeluorganisaation ja työterveyshuollon toimintaan perehtyminen
 • riskien arviointi kullekin koulutusalalle sopivalla kartoitusmenetelmällä
 • työsuhdetietous

Opetusmenetelmät: luennot, pari- ja pienryhmäkeskustelut, oppimistehtävät, dvd:t, käytännön harjoitukset luokassa ja työhallitiloissa

2. LÄHIPÄIVÄN SISÄLTÖ / Ensiapu 1 (Hätäensiapu)

 • onnettomuustilanteessa toimiminen
 • peruselintoimintojen (tajunta, hengitys, verenkierto) toiminnan ymmärtäminen
 • tajuttoman ensiapu
 • elottoman ensiapu
 • peruselvytys + elvytyksen erityistilanteet
 • ensiapu sairauskohtauksissa
 • sokkipotilaan ensiapu

Opetusmenetelmät: luento, pari- ja pienryhmätyöskentely, dvd:t ja käytännön harjoitteet

3. LÄHIPÄIVÄN SISÄLTÖ / Ensiapu 1 (Tapaturmien ensiapu)

 • kertaus edellisen päivän asioista
 • haavojen ja verenvuotojen ensiapu
 • pehmyt- ja kovakudosvammojen ensiapu
 • sähkötapaturmat ja palovammojen ensiapu
 • myrkytys-, silmä- tai muuta koulutusalaan liittyvät tapaturmat
 • defibrillaattorin käyttö elvytystilanteessa

Opetusmenetelmät: luento, pari- ja pienryhmätyöskentely, dvd:t ja käytännön harjoitteet

4. LÄHIPÄIVÄN SISÄLTÖ / Oman työterveyden hallinta

 • kunkin koulutusalan työterveydelle ja –hyvinvoinnille asettamien haasteiden tunnistamisen osaaminen
 • epäasiallisen kohtelun tunnuspiirteet
 • kunkin koulutusalan tyypillisimpiin altisteisiin ja tarvittaviin henkilökohtaisiin suojaimiin perehtyminen
 • koulutusalan ergonomisiin haasteisiin perehtyminen,
 • testaukset: selkäkoulu, lihaskunto- ja liikkuvuustestaukset → yksilöllinen harjoitusohjelma
 • ohjatut harjoitteet

Opetusmenetelmät: luennot, pari- ja pienryhmäkeskustelut, käytännön harjoitteet luokassa ja työhallitiloissa

Tarvittaessa voidaan tehdä myös IMBA Työkyvyn arviointi.

5. LÄHIPÄIVÄN SISÄLTÖ / Työturvallisuuskorttikoulutus

 • toiminta yhteisellä työpaikalla
 • tilaajan ja toimittajan vastuut sekä velvollisuudet
 • työsuojeluorganisaation ja työterveyshuollon rooli yhteisellä työpaikalla
 • riskienarviointi
 • perehdyttäminen
 • erityiskohteet ja – vaatimukset yhteisellä työpaikalla

Opetusmenetelmät: luento, Työturvallisuuskeskuksen koulutusmateriaali, dvd:t

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!

kouluttaja Petri Mynttinen, puh. 040 824 6523, petri.mynttinen@kvlakk.fi