Lataa pdf...
Kotiluotsi

Oletko vailla työtä tai uutta ammatillista suuntaa? Kiinnostaako sinua työ ihmisten ja hyvinvoinnin parissa? Tule mukaan kehittämään uudenlaista tapaa työllistää itsesi ja toimia ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnin tukena arjessa!

Koulutusaika

15.1.- 15.12.2018
HAKUAIKAA JATKETTU!

Koulutus tapahtuu sivutoimisesti eli alle 25h/vko tai 3 ov/kk, joten opiskelu ei vaikuta opiskelijan mahdolliseen työttömyysturvaan. Opiskelu sisältää lähiopetusta, projektioppimista, verkko-opiskelua ja työssäoppimista. Lähiopetusta on keskimäärin kahtena päivänä viikossa klo 8-15.

Koulutuspaikka

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, 45100 Kouvola

Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen haku tapahtuu sähköisen hakemuksen kautta, löydät sen tästä linkistä. Hakijat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun ennen valintaa. Koulutukseen otetaan 16 opiskelijaa.

Ennen hakemista tutustu myös SORA-lainsäädäntöön seuraavasta linkistä ja tiedostosta opiskelijaksi soveltuminen SORA-pdf.

Kohderyhmä

Työttömät työnhakijat tai henkilöt joita uhkaa työttömyys lähitulevaisuudessa. Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla on vähintään välttävä suomen kielen taito. Kielitaidon riittävyys arvioidaan hakeutumisvaiheessa. Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Koulutuksen tavoite

Koulutus toteutetaan osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Arjen tuki-kehittämishanketta. Koulutuksen avulla opiskelija saa valmiudet toimia ikääntyvien tai erityisryhmien arjen tukena. Kotiluotsi edesauttaa asiakkaan hyvinvointia tukemalla häntä monin tavoin esimerkiksi ravitsemuksessa, sosiaalisessa kanssakäymisessä, kodin turvallisuudessa, terveysliikunnassa ja puhtaudessa. Kotiluotsi voi toimia ennaltaehkäisevänä tukena ennen kuin ikääntyvän toimintakyky heikkenee ja hoidolliset tarpeet lisääntyvät. Kotiluotsi voi myös täydentää toimintakyvyltään jo alentuneen henkilön hyvinvointia tukevia toimia, kuten kotihoidon palveluita.

Koulutuksen sisältö

Koulutus pitää sisällään seuraavat opintokokonaisuudet

·oppimista tukevat opinnot 2 ov ·asiakaslähtöinen toiminta 3 ov ·arkitoiminnan ohjaaminen 8 ov ·sosiokulttuurinen työskentely 6 ov ·liikunta hyvinvoinnin tukena 3 ov ·yrittäjänä toimiminen 3 ov ·työssäoppiminen 5 ov

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa tutkinnonosa yrittäjän ammattitutkinnosta (3.1 yritystoiminnan suunnittelu).

Lisätietoja koulutuksesta

Projektiasiantuntija, kouluttaja Petra Karhulahti, petra.karhulahti@kvlakk.fi, puh. 040-1676827

Löydät meidät myös facebook.com/arjentuki!