Lataa pdf...
Jalkojenhoidon ammattitutkinto

Koulutusaika

Seuraava koulutus alkaa 6.9.2017.  Haku koulutukseen on avoinna 1.2.-31.7.2017.

Toteutus

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan, keskimäärin 30 opintoviikkoa, noin 1,5 vuotta.

Opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää iltaisin tapahtuvaa lähiopetusta, verkko-oppimista sekä harjoittelua Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen jalkojenhoitoklinikka Liljassa (yksi lähi-ilta viikossa ja kaksi harjoittelupäivää viikossa).

Kohderyhmä

Jalkojenhoidon ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tai terveysalan ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan aikaisemman tutkinnon tasoiset tiedot ja taidot. Tutkinnon suorittaminen edellyttää riittävää (noin kolme vuotta) alan työkokemusta sekä täydentäviä ja syventäviä opintoja.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja sosiaalisia taitoja toimittaessa erilaisten ihmisten kanssa (Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta 952/2011). Katso myös Sora-lainsäädäntö
http://www.oph.fi/download/139942_SoRaATeat_39_011_2011_B5.pdf

Opiskelijaksi soveltuminen_SORA.pdf

Tutustu myös tutkinnon perusteisiin ennen hakeutumista koulutukseen: http://www.oph.fi/download/131247_Jalkojenhoidon_at_net.PDF

Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut työskentelee

 • itsenäisenä ammatinharjoittajana
 • toisen palveluksessa erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä
 • sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kuntoutuskeskuksissa, kylpylöissä, kauneushoitoloissa ja kodeissa.

Tutkinnon rakenne

Pakolliset tutkinnon osat

 • Ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä edistävä jalkojenhoito
 • Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa

Tutkinnon valinnaiset osat, joista valitaan yksi

 • Ammatinharjoittajana jalkojenhoitotyössä
 • Ammatillinen tutkinnon osa sosiaali-, terveys- tai liikunta-alan ammatillisesta tutkinnosta

Koulutuksen sisältö

 • Jalkojenhoidon merkitys ihmisen kokonaishoidossa
 • Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta
 • Asiakaspalvelu ja vuorovaikutus
 • Hoitoympäristön suunnittelu
 • Jalkahoidon hoitosuunnitelman laatiminen asiakasanalyysin pohjalta ja jalkahoitojen toteutus
 • Tavallisimpien iho- ja kynsiongelmien hoitaminen
 • Vanhusten jalkojenhoito
 • Diabetespotilaan jalkojenhoito
 • Poran käyttö jalkahoidossa
 • Kevennysten käyttö
 • Yrittäjyys

Hinta 

3 x 210 € + Opetushallituksen tutkintomaksu 58 € koko tutkinnosta. Tutkintomaksun voit maksaa joustavasti osissa.

Hakuaika

Hakuaika on 1.2.-31.7.2017. Hakemusten perusteella kutsutaan haastatteluun noin 30 hakijaa. 

Linkki hakulomakkeeseen: Hakulomake jalkojenhoidon ammattitutkinto

Lisätietoja

kouluttaja Tuulikki Hopponen, puh. 040 158 7031,  tuulikki.hopponen@kvlakk.fi