Lataa pdf...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Koulutuksen aikana suoritetaan koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto.

Koulutusaika

Koulutuksen kesto määräytyy yksilöllisen henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti. Tutkinnon soveltuvuus hakijalle arvioidaan hakeutumisvaiheessa.
(Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta 788 / 2014, 8 a §)
Katso myös Sora-lainsäädäntö 

http://www.oph.fi/download/170668_koulutuksen_jarjestajille_keinoja_puuttua_opiskeluun_soveltumattomuuteen.pdf
Koulutukseen valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504 / 2002) mukainen rikostaustaote.

Koulutuspaikka
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, 45100 Kouvola

Kohderyhmä

20 -29 -vuotiaat henkilöt, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä ja aiemmin esim. työelämässä hankittu osaaminen otetaan opintojen suunnittelussa huomioon. Opiskelu koostuu teoriaopinnoista sekä työssäoppimisesta. Opiskella voi myös työn ohessa. Koulutus on kohderyhmään kuuluville maksutonta.

Koulutukseen voidaan valita myös muita kuin kohderyhmän mukaisia hakijoita, mikäli koulutuspaikkoja jää vapaaksi. 

Tällöin koulutuksen hinta on 590€ sisältäen opetushallituksen tutkintomaksun 58€. Tutkintomaksun voit maksaa joustavasti osissa.

Alalla työskentely edellyttää:

  • hyviä vuorovaikutustaitoja
  • oma-aloitteista otetta työntekoon
  • aitoa kiinnostusta lasten ja nuorten ohjaamiseen
  • oman arjen hallintaa

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä http://www.oph.fi/download/131494_Koulunkaynnin_at_net.PDF

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku

Sähköinen hakulomake

Lisätietoja

kouluttaja Sari Laiho, sari.laiho@kvlakk.fi