Työpaikkasuomea ravintola-alalle

Tarvitsetko sinä tai yrityksesi työntekijät ravintola-alan sanastoon keskittyvää suomen kielen koulutusta? Järjestämme ravintola-alan työpaikkasuomi -kurssin Kotkassa ja Kouvolassa keväällä 2018                       

Työpaikkasuomea ravintola-alalle

 • Työnantaja voi hankkia koulutuksen työntekijöilleen
 • Koulutus lisää kielitaitoa ammattiin liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
 • Räätälöidään ammatin ja työtehtävien mukaan
 • Koulutus sisältää lähtötason testauksen
 • Ryhmät ja koulutuksen sisältö räätälöidään kielitaitotason mukaan
 • Kesto 60 tuntia
 • Koulutus sisältää lisäksi itsenäistä opiskelua
 • Koulutukseen voi osallistua henkilöitä eri yrityksistä
 • Kouluttajana Aikuiskoulutuskeskus Kouvola

Kenelle?

 • Suomessa työskentelevät ulkomaalaistaustaiset työntekijät ja yrittäjät
 • Kaikille kielitaidon lähtötasoille
 • Työntekijällä on oltava oleskelulupa ja voimassa oleva työsuhde, yrittäjällä on oltava Suomessa toimiva yritys
 • Koulutusta hankkivan työnantajan/yrityksen tulee täyttää ESR-tuen myöntämiselle asetetut ehdot, jotka tarkistetaan hakemusvaiheessa.

Sisältö

 • ruokalistasanasto
 • ruoanvalmistusmenetelmät ja raaka-aineet
 • keittiön koneet ja laitteet
 • maksutilanteet, maksuvälineet ja päivittäinen tilitys
 • asiakaspalvelutilanteet
 • ravintolasalin sanasto, kattaus
 • yrittäjyyteen liittyvä sanasto
 • alaa säätelevät määräykset ja viranomaistoiminta
 • alan työehtosopimus

Koulutusaika ja koulutuksen kesto

 • Lähtötasotestaus verkkototeutuksena 13.3.2018 klo 14.
 • Opetus Kotkassa maanantaisin ja keskiviikkoisin 26.3.–16.5. klo 14.30-17.30 ja Kouvolassa tiistaisin ja torstaisin 27.3.–22.5. klo 14.30–17.30.
 • Kesto 60 tuntia.

Hinta

Yrityksen maksuosuus on noin 190€/hlö, koulutus toteutuu kun ryhmässä on 4 opiskelijaa.

Koulutuksen lopullinen hinta määräytyy ryhmäkoon ja työnantajan yrityskoon (työntekijämäärä ja liikevaihto/taseen loppusumma) mukaan. Koulutusryhmä toteutuu kun osallitujia on vähintään 4. Koulutus järjestetään Työvoiman liikkuvuus Euroopassa (ESR) – hankkeen kautta. Koulutus on de minimis – tukea työnantajalle/yrittäjälle.

Ilmoittautuminen

9.3.2018 mennessä: Kalle Lahoniitty, puh. 0295 026 028, kalle.lahoniitty@ely-keskus.fi

Koulutusesite

Työpaikkasuomea ravintola-alalle KVLAKK 2018.pdf

Työpaikkasuomea ravintola-alalle KVLAKK 2018_EN.pdf

Lisätietoja antavat

Kalle Lahoniitty, puh. 0295 026 028, kalle.lahoniitty@ely-keskus.fi

Kalle Sarlund, puh. 0400631 212, kalle.sarlund@kvlakk.fi

www.ely-keskus.fi/web/tyovoimanliikkuvuus

www.te-palvelut.fi/eures