Lataa pdf...
Johtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu johtamis-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille, jotka toteuttavat organisaation strategiaa omalla vastuualueellaan. JET ohjelman aikana on mahdollisuus suorittaa korkealle arvostettu Johtamisen erikoisammattitutkinto. Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen johtamiskoulutus antaa valmiudet johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamiseen joustavasti työn ohella henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunitelman (HOKS) mukaisesti. Johtamisen erikoisammattitutkinto perustuu Opetushallituksen hyväksymiin näyttötutkinnon perusteisiin. Näyttötutkinnossa osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa tutkinnon suorittajan omissa työtehtävissä.

Kenelle?

Eri alojen kokeneille johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, joiden työn keskeisiä osia ovat johtaminen ja kehittäminen.

Koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen sisältämä kehittämisnäkökulma takaa tehokkaan ja vaikuttavan tavan kehittää henkilöstön johtamisosaamista koko organisaatioon vaikuttavasti. Valmistava koulutus muodostuu 11 lähipäivästä ja soveltavista oppimistehtävistä. Koulutus kestää n. 1,5 vuotta. JET- ohjelmaan voi osallistua myös ilman näyttötutkinnon suorittamista.

Seuraava koulutus alkaa 23.2.2018, mutta voit vielä tulla ryhmään mukaan. Ota yhteyttä vastuukouluttajaan, tiedot löydät sivun alaosasta.

Jos olet kiinnostunut vain tietyistä koulutuksen osioista, voit osallistua valitsemiisi teemakokonaisuuksiin. Ota yhteyttä ja räätälöimme koulutuksen juuri Sinulle sopivaksi.

Koulutuksen sisältö ja teemat

  Johtamisen erikoisammattitutkintoKouvola2018.pdf

Jaksot 1, 1 pv,23.2.2018
Orientaatio JET –ohjelmaan 

 • Henkilökohtaiset kehittymistavoitteet
 • Organisaation tavoitteet
 • Tutkintoprosessin ohjaus ja orientaatio
 • työlainsäädäntö
 • Oppimisalusta

Jakso 2-3 2 pv  7.-8.3.
Itsensä johtaminen, minä esimiehenä

 • Henkilöstön voimavarat käyttöön
 • Vastuualueiden organisointi
 • Rekrytointi

Jakso 4-5, 2 pv 
360-asteen arviointi ja strateginen johtaminen

 • Johtamisen ja esimiestyön perusteet
 • 360 -arvioin perehdytys
 • Henkilökohtaisen kehittämisohjelman laatiminen
 • Käytännön työvälineitä henkilöstön johtamiseen ja esimiestyöhön
 • Toiminnan suunnittelu ja organisointi
 • Visiot ja tavoitteet
 • Yritysstrategia ja sen jalkauttamisen merkitys strategian onnistumiselle

Jakso 6,  1pv 
Talouden johtaminen
Yritystalouden perusteet

 • Tuloslaskelman ja taseen tulkinta sekä tiedon hyödyntäminen yrityksen johtamisessa
 • Yrityksen käyttöpääoman hallinta
 • Taloudellisten tunnuslukujen tulkinta

Jakso 7, 1pv

 • 360-arvion  purku ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteet

Jakso 8-9, 2 pv 

Vuorovaikutustaidot, esiintyminen ja viestintä johtamistyössä
Työkyvyn johtaminen

 • Henkilökohtainen kehittyminen
 • Esimiehen viestinnän erityistaitoja
 • Sanaton viestintä
 • Työkyky ja jaksaminen
 • Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen jaksaminen - omien voimavarojen tiedostamine ja ylläpitäminen

Jakso 10-11, 2 pv 
Henkilöstön johtaminen ja kehittäminen

 • Valmentava johtaminen
 • Tiimin johtaminen
 • Ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen
 • Kehityskeskustelun toteuttaminen
 • Onnistunut palautteen anto

Lähijaksojen lisäksi opintoihin kuuluvat tutkinnon suorittamispäivät, jotka sovitaan henkilökohtaisten suunnitelmien etenemisen mukaan.

Koulutuspaikka

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, 45100 Kouvola

Hinta

 • Oppisopimuskoulutuksena maksuton osallistujille. Oppisopimus edellyttää työnantajalta opiskelijan ohjausta ja työssäoppimisen arviointia.
 • Yksityishenkilö 960 €. Tutkintomaksun voit maksaa joustavasti osissa.
 • Yritykset 2960 € + alv 24%
 • 360-asteen johtamisarvioinnin toteutus ja raportit 220 € + alv 24% /hlö

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

vastuukouluttaja Liena Silen, liena.silen@kvlakk.fi, puh. 040 482 6770