Lataa pdf...
Myynnin ammattitutkinto

Monimuotokoulutus

Koulutusaika

Koulutuksen kesto on n. 1, 5 vuotta henkilökohtaistamisen mukaan.                  

Koulutuspaikka

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola,Taitajantie 2, 45100 Kouvola

Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa myynnin ammattitutkinto. Tutkinto on valmis, kun kolme tutkinnon osaa on hyväksytysti suoritettu. Koulutuksen avulla tutkinnon suorittaja pystyy kehittämään ja laajentamaan ammattitaitoaan ja monipuolistamaan osaamistaan. Tutkinnon suorittaneella työntekijällä on valmiudet edistää myynnin kasvua ja asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi hän voi omalla toiminnallaan vaikuttaa myynnin tuottavuuteen mm. hävikkiä pienentämällä.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu myyntityötä tekeville ja myyntityöstä kiinnostuneille. Hakijoilla tulee olla aikaisempaa kokemusta myyntialalta.

HUOM! Jos olet 20–29-vuotias ja sinulla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa, nyt sinulla on mahdollisuus hankkia ammatillinen pätevyys maksutta. Koulutuksen kautta voit suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkintojen osia. Tarvittaessa saat ohjausta opintojen suunnittelemiseen. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä ja aiemmin hankkimasi osaaminen esim. työelämässä otetaan opintojen suunnittelussa huomioon. Voit opiskella myös työn ohessa. Koulutus on kohderyhmään kuuluville maksutonta.

Koulutus soveltuu hyvin myös alasta kiinnostuneille maahanmuuttajille, joilla on hyvä suomen kielen taito.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle. Arvioinnin pohjalta tehdään suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Näyttötutkinnot suoritetaan aidoissa työympäristöissä.

Hinta

Koulutus on maksuton nuorten aikuisten osaamisohjelman kohderyhmään kuuluville.

Muille koulutuksen hinta on 530 € sisältäen Opetushallituksen tutkintomaksun 58 €. Tutkintomaksun voit maksaa joustavasti osissa.

Haku

Hae koulutukseen täyttämällä sähköinen hakulomake.

Lisätietoja

vastuukouluttaja Suvi Aaltonen, puh. 040 825 1217, suvi.aaltonen@kvlakk.fi

Koulutuksen sisältö

Orientoiva jakso ja välineopinnot

 • orientoivat opinnot ja oppimaan oppiminen
 • henkilökohtaistamisprosessi

Myyntiin valmistautuminen (pakollinen osa)

 • oman organisaation toiminnan tunteminen
 • tehokkaan ja taloudellisen toimintatavan noudattaminen
 • tuote- ja palveluvalikoiman hallinta
 • tavoitteellinen ja suunnitelmallinen työskentely
 • toimitusprosessin hallinta
 • työyhteisön jäsenenä toimiminen
 • työympäristöstä huolehtiminen
 • työnopastaminen
 • oman työn ja osaamisen suunnittelu, seuranta ja kehittäminen

Myynnin toteuttaminen (pakollinen osa)

 • asiakkuuksien hoitaminen
 • asiakaspalvelun toteuttaminen
 • myyminen
 • vuorovaikutustilanteiden hoitaminen
 • oman myyntityön kannattavuuden arviointi

Valinnaiset osat, joista yksi suoritetaan:

 • tuoteryhmän hoitaminen
 • markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen
 • työssä oppimisen ohjaaminen
 • kauppiasyrittäjätoiminnan käynnistäminen
 • tutkinnon osa omaan ammattialaan liittyvästä toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Lisätietoja: http://www.oph.fi/download/140496_Myynnin_at_2012_net.pdf

Ammattitutkintostipendi

Tutkinnon suorittanut voi hakea verotonta ammattitutkintostipendiä, jonka suuruus on 395 €.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että henkilö on tutkinnon suorittaessaan ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan yhteenlaskettuna vähintään viisi vuotta.

Lisätietoja:  www.koulutusrahasto.fi