Lataa pdf...
Sihteerin ammattitutkinto

Koulutukseen voi osallistua joustavasti työn ohessa. Työssäoppimista tukeva teoriaopetus toteutetaan monimuoto-opiskeluna sisältäen lähi-, etä- ja verkko-opiskelua. Koulutukseen voi osallistua myös opiskelun ajaksi hankitun työssäoppimispaikan kautta.

Aikataulu

Koulutuksessa edetään henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

Koulutuspaikka

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, 45100 Kouvola

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu sihteerin ja assistentin tehtävissä toimiville, joilta puuttuu ammatillinen koulutus tai jotka haluavat täydentää omaa koulutustaan. Tutkintoa suorittavalla tulee olla alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot sekä työkokemusta sihteerin töistä.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on parantaa monipuolisesti niitä tietoja ja taitoja, joita tarvitaan erilaisissa sihteeri- ja assistenttitehtävissä. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon sihteerin työn monipuolinen ja vaihteleva luonne, joka sisältää yhä enemmän uuden tiedon omaksumista, hallintaa ja soveltamista, muutoksenhallintaa ja yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Tutkintovaatimukset kattavat erilaisten organisaatioiden sihteerin tai assistentin työ- ja toimintaprosessien hallinnan ja avaintehtävien hoitamisen. Tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset taidot työskennellä joustavasti toimistopalveluihin liittyvissä tehtävissä sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan.

Tutkinnon suorittaminen

Sihteerin ammattitutkinnossa vaadittava osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa omissa, päivittäisiin sihteerin työhön liittyvissä työtehtävissä henkilökohtaisen suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Tutkintotilaisuudet muodostuvat erilaisista käytännön työtilanteissa toimimisesta ja tilanteiden arvioinnista. Niiden henkilöiden, joilla on alan pitkä työkokemus ja/tai muuten hankittu laaja osaaminen sihteerin tehtävissä, on mahdollista suorittaa tutkinto näyttöinä ilman valmistavaa koulutusta.

Sihteerin ammattitutkinto muodostuu kahdeksasta osasta, joista yksi on pakollinen ja muut valinnaisia. Tutkinnon suorittaminen edellyttää pakollisen ja yhden valinnaisen osan suorittamista.

Pakollinen osa

 • Sihteerinä toimiminen

Valinnaiset osat, joista valitaan yksi:

 • Toimiston sihteerinä toimiminen
 • Taloushallinnon sihteerinä toimiminen
 • Henkilöstöpalvelujen sihteerinä toimiminen
 • Viestintäpalvelujen sihteerinä toimiminen
 • Myynti- ja markkinointipalvelujen sihteerinä toimiminen
 • Terveydenhuollon sihteerinä toimiminen
 • Tutkinnon osa asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinnosta

Lisätietoja: Sihteerin ammattitutkinnon perusteet

Koulutuksen toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle. Koulutuksen alussa laaditaan henkilökohtainen opintojen kehittäämisen suunnitelma (HOKS), mitä päivitetään koko opintojen ajan. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Lähiopetus tutkintoon sisältyvistä teemoista järjestetään iltapäivisin/iltaisin, noin kolme kertaa kuukaudessa. Koulutukseen kuuluu lisäksi itseopiskelua, verkko-opiskelua ja työssäoppimista. Lähiopetuksessa on kesä- ja joulutauot. Näyttötutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu monipuolisista toimistotyön teemoista:

 • Työvälineohjelmien tehokäyttö, mahdollisuus suorittaa Tietokoneen käyttäjäni AB-kortti
 • Kirjallinen viestintä ja kielenhuolto
 • Asiakirjat; laadinta ja hallinta
 • Kokous- ja neuvottelutaidot
 • Esiintyminen ja esittäminen
 • Asiakaspalvelu ja vuorovaikutustaidot
 • Toimistotyön englanti
 • Toimistotyön ruotsi
 • Viestintä asiakaspalvelussa, verkossa, markkinoinnissa
 • Onnistuneen tilaisuuden ja matkan järjestäminen
 • Taloushallinnon tunnusluvut
 • Työyhteisössä ja ryhmässä toimiminen
 • Tapakulttuuri ja kulttuurierot

Teemoista voi valita sopivimmat tai osallistua vaikka kaikkiin!

Hinta

Koulutuksen hinta on 540€. Tutkintomaksun voit maksaa joustavasti osissa.

TARJOUS 280 € (tarjous on voimassa 31.12.2018 saakka)

Tutkinnon suorittanut voi hakea Koulutusrahastolta (www.koulutusrahasto.fi) ammattitutkintostipendiä.

Lisätietoja ja haku

Hakulomake koulutukseen: Sihteerin ammattitutkinto, hakulomake

Lisätietoja antaa kouluttaja Leena Jäppinen, puh. 0400 905 030, leena.jappinen@kvlakk.fi