Lataa pdf...
Hyvinvointialan henkilöstökoulutusta työyhteisöille

Hyvinvointialamme tarjoaa työyhteisöille koulutus- ja kehittämispalveluja yritysten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Avustamme myös koulutuksen rahoituksen hankinnassa.

Avekki - turvallinen asiakkaan kohtaaminen   

  • haastavat tilanteet työssä ja työpaikalla
  • agressiokäyttäytymisen ennusmerkit
  • turvallisuuskuvaus yrityksen toimintasuunnitelmassa
  • tilanteiden harjoittelua käytännössä
  • kivuton fyysinen rajoittaminen

 Toteutamme perus- ja päivityskoulutuksen yrityksenne tarpeiden mukaan.

 

Ensiavun peruskurssi 1   16h

Ensiavun peruskurssi antaa sinulle perustiedot ja – taidot auttaa hätätilanteessa sekä tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. EA 1-kurssitodistus on voimassa kolme vuotta ja on pätevä Euroopan maissa. 

Ensiavun jatkokurssi 2   16h

Ensiavun jatkokurssi antaa perustietojen ja – taitojen lisäksi valmiutta tapaturmantilanteiden ja vammautuneiden auttamiseen, lasten elvytykseen, hypotermisen ensiapuun, yhteistyöhön viranomaisten kanssa ja terveysvalistukseen. EA 2-kurssitodistus on voimassa 3 vuotta ja on pätevä Euroopan maissa. Todistuksen voi päivittää kerran kertaus- tai hätäensiapukurssilla.

Hätäensiapu ja pelastautuminen  8h

Koulutuksen sisältö

  • Toiminta tapahtumapaikalla: tilannearvio, hätäensiavusta hätäilmoitukseen
  • Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
  • Elvytystapahtuman hengityksen ja sydämen toiminnan turvaaminen, peruselvytys,    tajuttomuus
  • Sairauskohtaukset, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes, aivoverenkiertohäiriö
  • Verenvuodot ja sokki
  • Harjoituksia
  • Henkinen ensiapu
  • Anafylaktisen reaktion tunnistaminen, anafylaktinen sokki ja hoito

 

 

Omavalvonta yksityisessä sosiaalihuollossa

  • Valviran antama ohjeistus, omavalvonnan tavoitteet
  • omavalvonnan suhde laadunhallintaan
  • omavalvontasuunnitelman sisältö
    • palvelujen tuottajaa koskevat tiedot
    • toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet
    • omavalvonnan organisointi, johtaminen ja vastuuhenkilöt
    • henkilöstön osallistuminen ja perehdyttäminen
    • asiakkaan ja omaisten osallistuminen
    • riskien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet
  • palvelun sisällön omavalvonta
    • henkilöstö
    • toimitilat
    • terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
    • asiakkaan asema ja oikeudet
    • asiakastyön sisällön omavalvonta
    • asiakastietojen käsittely
  • omavalvonnan asiakirjat
  • omavalvonnan seuranta ja arviointi
  • omavalvontalomakkeen täyttö

 

Monikulttuurisuus työyhteisössä, 1 päivä

  • Mitä monikulttuurisuus on?
  • Älä yleistä, vaan tiedosta!
  • Suomalaisuus - omat asenteet ja stereotypiat
  • Monikulttuurinen ohjaus työpaikalla

 

Uudistuva työyhteisö -sarja

  • Työyhteisöä kehittävä henkilöstökoulutus
  • Työyhteisössä kehittyvä hoito- ja hoivakulttuuri
  • Kulttuurinen hoito- ja hoivatyö

 

Koulutus tarjoaa alan ammattilaisille monikulttuurisen hoiva- ja hoitotyön osaamisen vahvistamista, asiakkaan kulttuurisia tarpeita huomioiden. Koulutuksen jälkeen kulttuurista osaamista ja tietämystä voidaan hyödyntää työympäristöissä. Koulutuksessa voidaan huomioida työyhteisöpainotuksia.

 

Lisätietoja kaikista hyvinvointialan koulutuksista: 

toimialapäällikkö Hilkka Pentsinen, puh. 040 578 9803,  hilkka.pentsinen@kvlakk.fi