Koulutusajankohta

13.4.2015-2.3.2017 (Koulutus on alkanut ja haku päättynyt.)

Koulutuspaikka

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, 45100 Kouvola

Kohderyhmä

Työnhakijat, jotka ovat työskennelleet sosiaali- ja terveysalalla sekä ammatinvaihtajat, joilla on kokemusta alalta vähintään työkokeilun, työharjoittelun tms. kautta sekä soveltuvuus kouluttautua ja työskennellä sosiaali- ja terveysalalla. Soveltuvuutta arvioitaessa otetaan huomioon sosiaali- ja terveysalalle hakeutuville asetetut terveydentilavaatimukset (OPH:n määräys 38/011/2011). Opiskelijavalintojen yhteydessä järjestetään haastattelu ja alalle soveltuvuuden arviointitilaisuus

Koulutuksen sisältö

Kaikille pakolliset tutkinnon osat
Kasvun tukeminen ja ohjaus
Hoito ja huolenpito
Kuntoutumisen tukeminen

Osaamisala vaihtoehtoisesti
Sairaanhoito ja huolenpito
Vanhustyö

Valinnainen tutkinnon osa
 

Työssäoppiminen ja tutkintotilaisuudet
Oppimista tukevat opinnot
Henkilökohtaiset jatkosuunnitelmat

Työssäoppiminen

Pääsyvaatimus

Alalla edellytetään suomen kielen taitoa (taso B2 tai vastaavat tieot), tietoteknisiä taitoja ja matematiikan perusosaamista.

Hakeutuminen

www.te-palvelut.fi/koulutushaku (659446).

Maksu

Koulutus toteutetaan työvoimarahoituksella ja on opiskelijalle maksuton.

Lisätietoja

Kaakkois-Suomen TE-palvelut

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, kouluttaja Tuija Teitto, puh. 040 648 2299, tuija.teitto@kvlakk.fi