Jakeluautonkuljettajan koulutus antaa opiskelijalle valmiudet suoriutua itsenäisesti tavallisimmista kuorma-autonkuljettajan tehtävistä. Näihin lukeutuvat mm.  turvallinen ja taloudellinen ajaminen sekä erilaiset kuormaukseen sekä kuorman purkamiseen liittyvät tehtävät.

Koulutuksen ajankohta  

Koulutus alkaa 14.8.2017  

Tavoite

Tavoitteena on kouluttaa jakeluautonkuljettajia kuljetusyritysten palvelukseen. Koulutus sisältää alalla vaadittavan ammattipätevyyskoulutuksen.

Koulutukseen kuuluu myös muita ammatissa vaadittavia lupakoulutuksia kuten EA1,  tieturva1, hygieniapassi, trukkikortti ja työturvallisuuskoulutus.

Kohderyhmä

20 -29 -vuotiaat henkilöt, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä ja aiemmin esim. työelämässä hankittu osaaminen otetaan opintojen suunnittelussa huomioon. Opiskelu koostuu teoriaopinnoista sekä työssäoppimisesta. Opiskella voi myös työn ohessa. Koulutus on kohderyhmään kuuluville maksutonta.

Muut vaatimukset:

Opinnot

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, ajo-opetuksesta sekä työssäoppimisjaksosta.

Haku ja lisätiedot

Hakuaika päättyy 31.7.2017. Koulutukseen haetaan täyttämällä oheinen sähköinen hakulomake: Hakulomake Jakeluautonkuljettaja NAO

Koulutus on kohdistettu 20 -29 -vuotiaille henkilöille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä ja aiemmin esim. työelämässä hankittu osaaminen otetaan opintojen suunnittelussa huomioon. Opiskelu koostuu teoriaopinnoista sekä työssäoppimisesta. Opiskella voi myös työn ohessa. Koulutus on kohderyhmään kuuluville maksutonta.

Lisätietoja

toimialapäällikkö Kalle Sarlund, puh. 0400 631 212, kalle.sarlund@kvlakk.fi