Lataa pdf...
Maahanmuuttajille suunnattu LA-koulutus

Valmistava koulutus

Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalveluiden koulutusohjelma, osaamisala linja-autonkuljettaja

Seuraavan koulutuksen tiedot                                                                      

Koulutus alkaa 16.10.2017, B-ajokortilla

Suunniteltu kesto 30.9.2018 asti                      

Omaehtoinen koulutus

Koulutukseen valitaan 8 henkilöä

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedot ja taidot, että hän suoriutuu työssäoppimisen kautta tavallisimmista linja-autonkuljettajan tehtävistä.

Teknisten suoritusten ja tieliikennettä koskevan lainsäädännön lisäksi opiskelija hallitsee hyvän ja joustavan asiakaspalvelun perusteet. Palvelultaan hän on asiakaslähtöinen ja osaa ratkaista itsenäisesti asiakaspalvelun ongelmatilanteita. Hän osaa tiedottaa linja-autoalasta asiakkaitaan ja ymmärtää sen merkityksen.

Opiskelija osaa suorittaa linja-auton ja sen varusteiden tavanomaisimmat huoltotoimenpiteet ja osaa tunnistaa niiden tyypillisimmät toimintahäiriöt. Hän tietää ja ymmärtää ennakoivan huollon merkityksen ajoneuvon ja sen lisälaitteiden toimintavarmuuden ylläpitämiseksi.

Opiskelija osaa itsenäisesti liikkua erilaisissa liikenneympäristöissä Suomessa ottaen huomioon tyypillisimmät vaaratilanteet. Hän on ajotavaltaan turvallinen ja suvaitsevainen sekä kalustoystävällinen ja kustannustietoinen. Vaaratilanteet hän osaa hoitaa joustavasti ja liikenneturvallisesti.

Hän hallitsee rahastuksen ja rahtitavaraliikenteen perusteet ja osaa käyttää tavanomaisimpia rahastuslaitteita oikein sekä tuntee tavallisimmat matkalippu-lajit. Rahdinkuljetustehtävistä hän suoriutuu itsenäisesti asennoituen siihen asiallisesti ja tuntien hinnoittelun perusteet.

Kohderyhmä

  • Maahanmuuttajat, joilla on vähintään B-luokan ja syventävä vaihe suoritettu (ei väliaikaisella ajoluvalla)
  • Riittävä suomen kielen taito asiakaspalveluun ja suomen kielisen koulutuksen suorittamiseen.
  • Halukkuus kuljetusalan palveluammattiin, asiakaspalvelukyky-, -taito sekä –halukkuus
  • Linja-autokuljettajakoulutukseen ikävaatimus on 24 vuotta.
  • Vakavia liikennerikkomuksia ei sallita. Hakijoiden on esitettävä haastattelussa ajokorttirekisteriote.

Opinnot

Opiskelu jakautuu teoria- ja ajo-opetukseen, harjoitteluun, työssäoppimiseen ja sisältää useita työssäoppimisjaksoja. Koulutuksen aikana suoritetaan tutkinnon osia Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalveluiden koulutusohjelmasta, osaamisalana linja-autonkuljettaja.

Opiskelun alkuohjauksen aikana selvitetään opiskelijan opiskelutottumukset ja aikaisemmat alan opinnot, joiden pohjalta opiskelijalle voidaan laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tehtyä opintosuunnitelmaa tarkennetaan opintojen edistyessä tarvittaessa.

Kustannukset

Tutkintomaksu 58 eur, jonka lisäksi erilaisia viranomaismaksuja noin 470 – 600 eur.

Haku

Hakuaika loppuu 29.9.2017. Hakijoihin otetaan yhteyttä hakuajan päätyttyä. Kirjallisten hakemusten perusteella valitaan henkilöt haastatteluun, teoria- ja ajokokeeseen kutsuttavat, joiden pohjalta tehdään päätökset valittavista henkilöistä. Pidätämme oikeudet hintojen ja päivien muutoksiin.

Täytä sähköinen hakulomake

Lisätietoja  

toimialapäällikkö Kalle Sarlund, puh. 0400 631 212, kalle.sarlund@kvlakk.fi