Lataa pdf...
Hitsaajakoulutus

Hitsaajan ammattiin johtavan koulutuksen tavoite

Teollisuus tarvitsee laajan ammattitaidon omaavia hitsaajia. Tämän koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa hitsaaja käytännön työtehtäviin ja luoda puitteet kehittyä edelleen ammatissaan.

Koulutuksen käytyään opiskelijalla tulee olla valmiudet suoriutua itsenäisesti konepajoissa ja asennustyömailla tehtävistä hitsauksista. Koulutus sisältää yhden hitsaajan pätevyyskokeen suorituksen.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija

  • osaa tulkita piirustuksissa olevat hitsausta koskevat merkinnät sekä muut hitsauksesta annetut ohjeet (WPS)
  • tuntee eri materiaalien ominaisuuksia ja huomioi ne työskentelyssään
  • käyttää oikeita lisäaineita sekä silloittaa ja hitsaa valmistettavat kappaleet oikeassa järjestyksessä
  • pystyy suorittamaan viimeistelytyöt niin, että ne täyttävät vaaditut laatuvaatimukset
  • osaa kriittisesti arvioida omaa työsuoritustaan ja verrata sitä haluttuun laatutasoon ja joutuisuuteen.
  • tuntee yleisimmät hitsaustyötä koskevat standardit ja viranomaismääräykset
  • työskentelyssään noudattaa oikeita ja taloudellisia työtapoja sekä turvallisuus määräyksiä
  • osaa sopeutua työyhteisön toimintatapoihin ja tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa
  • ymmärtää hyvän asiakaspalvelun merkityksen yritykselle ja tietää edustavansa omalta osaltaan yrityst

Haku            

Jatkuva haku. Koulutukseen haetaan sähköisesti www.te-palvelut.fi (jos haku tapahtuu ilman tunnistautumista, on haku vahvistettava TE-toimistosta ennen hakuajan päättymistä).

Lisätietoja

toimialapäällikkö Pasi Hallikas, puh. 040 482 6656, pasi.hallikas@kvlakk.fi