Haluatko pintakäsittelyalan ammattilaiseksi? Nyt sinulla on mahdollisuus hankkia alan peruskoulutus ja aloittaa työura vaihtelevalla ja mielenkiintoisella, omat vahvuudet huomioivalla alalla. Koulutus painottuu kädentaitojen oppimiseen oppilaitoksen työhallissa, oppilaitoksen omilla rakennustyömailla sekä alan yrityksissä. Teoriatietoa haemme nykyaikaisin menetelmin mm. verkko-oppimista hyödyntäen.                  

Koulutusaika

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella (sivun alaosassa).

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan, kuitenkin noin 1,5 vuotta. Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena.

Koulutuspaikka

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, 45100 Kouvola

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti 20 - 29 -vuotiaille henkilöille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa ja jotka ovat kiinnostuneita pintakäsittelyalasta tai joilla on jo alan työkokemusta. Aiemmin keskeytyneet opinnot eivät ole este. Koulutus on tähän kohderyhmään kuuluville maksutonta. 

Koulutus on omaehtoista koulutusta. Tietyissä tapauksissa hakijalla voi olla mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella.  Varmista asia TE-toimiston kautta. Katso myös www.te-palvelut.fi

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle. Arvioinnin pohjalta tehdään henkilökohtainen opetussuunnitelma. Tavoitteena on suorittaa pintakäsittelyalan perustutkinto/maalari. Tutkinto on valmis, kun pakolliset osat ja neljä valinnaista osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset osat 50 ov

Valinnaiset osat, valittava 40 ov

10 ov / tutkinnon osa tai yläindeksillä *2 vastaa 20 ov

Voit hakea koulutukseen sähköisellä hakulomakkeella. 

Lisätietoja

toimialapäällikkö Aki Raussi
0400 905 020
aki.raussi@kvlakk.fi