Lataa pdf...
Baarimestarin erikoisammattitutkinnon osatutkinto

Baaritarjoilu

Koulutusaika

 • kysy oppilaitoksesta seuraavaa alkamisajankohtaa, kts. lisätiedot
 • 235 tuntia, josta 147 tuntia lähiopetusta ja 88 tuntia ohjattua etätyötä
 • henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaisesti

Tavoitteet ja hyödyt
Koulutuksen tavoitteena on suorittaa baarimestarin erikoisammattitutkinnon osa Baaritarjoilu.Koulutuksen avulla voi syventää osaamistaan ja tutkinnon suorittaminen lisää mahdollisuuksia edetä yhä haasteellisempiin tehtäviin.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu ravintola-alalla työskenteleville, joilla on vähintään kahden vuoden päätoiminen työkokemus vähintään B-oikeudet omaavasta ravitsemisliikkeestä.

Toteutus
Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon sopivuus hakijalle. Näiden arvioiden pohjalta tehdään suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Tutkintonäytöt suoritetaan aidoissa työympäristöissä ravitsemisliikkeissä. Lähitunnit ovat iltaisin klo 17.00 alkaen. Lähi-iltoja on yleensä 1 - 2 viikossa ja osa opinnoista voidaan suorittaa verkko-opintoina. Lopullinen toteutus määräytyy henkilökohtaisen oppimissuunnitelman perusteella.

Osatutkinnon suorittaminen
Baarimestarin erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Baaritarjoilu on toinen pakollisista osioista, ja osastutkinto on mahdollista täydentää kokotutkinnoksi tämän koulutuksen jälkeen käynnistyvillä tutkinnon osiin valmistavilla opinnoilla.

Osatutkinto suoritetaan yhteistyössä Etelä-Savon ammattioppilaitoksen kanssa. Kullekin tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen näyttötutkintosuunnitelma, jossa määritellään tutkintotilaisuuden käytännön toteutus. Tutkinto muodostuu kirjallisista tehtävistä sekä käytännön työnäytöistä, jotka suoritetaan työpaikoilla.

Sisältö
Työpisteen avaaminen ja sulkeminen sekä myyntivalmiuden ylläpitäminen

 • baarin avaaminen; esivalmistelut ja raaka-ainehankinnat
 • työympäristön järjestys ja siisteys työvuoron aikana
 • myyntivalmiuden ylläpito; varastotäydennykset ja henkilöstöjärjestelyt
 • baarin sulkeminen; loppuraportit ja kontrollit

Palvelualtis ja aktiivinen myyntityö

 • henkilökohtainen siisteys ja hygienia
 • työskentely yrityksen liikeidean ja palvelukulttuurin mukaisesti
 • asiakaspalvelutaidot sekä asiakaspalvelu yhdellä vieraalla kielellä
 • tuotetuntemus; ominaisuudet ja käyttötavat, sesonkituotteet
 • myyntituotteiden esittely ja suosittelu asiakkaalle, tavoitteena lisämyynti

Juomien tarjoilu

 • anniskeluosaaminen; alkoholilainsäädäntö ja muut määräykset, omavalvonta
 • työpisteen koneet, laitteet ja työvälineet
 • baarityöskentely: juomien teko ja tarjoilu
 • kansalliset ja kansainväliset juomasekoitusklassikot ja muut juomatuotteet
 • erilaisten juomien käyttötarkoitus ja käyttömahdollisuudet
 • raaka-ainetarpeiden laskeminen
 • myyntihinnan muodostuminen, kannattavuus ja taloudellisuus
 • ruokatarjoilun perusteet esim. saunatarjoilut, pikkupurtavat, ammattihygienia

Kassatoiminnot

 • kassatyöskentely
 • maksuvälineet
 • myyntiraportit

Varastotoiminnot

 • yrityksen käyttämien alkoholituotteiden ostopaikat
 • alkoholi- ja muiden tuotteiden tilaukset, ilmoitusvelvollisuus
 • alkoholinumerot
 • saapuvan tavaran vastaanottaminen
 • oikeat säilytys- ja varastointilämpötilat
 • varastokirjanpito ja -seuranta

Henkilöstö- ja asiakasturvallisuus

 • turvallinen työskentely
 • toiminta uhkatilanteissa yrityksen pelastussuunnitelman mukaisesti
 • ergonomia

Oman toiminnan ja työyhteisön kehittäminen

 • vastuullinen toiminta ja yhteistyö
 • oman osaamisen kehittäminen
 • asiakaspalautteen kerääminen ja analysointi
 • työyhteisön kehittämiskohteet

Lisätiedot
Lea Tamminen, puh. 0400 399 918, lea.tamminen@kvlakk.fi