Lataa pdf...
Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, Datanomi AT

Suorita tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto monimuotokoulutuksena tai työn ohessa

Koulutusaika
Koulutus muokataan joustavasti opiskelijan oman etenemisen mukaan. Tavoite koulutuksen suorittamiseen on 1,5 vuotta.

Haku päättyy
Seuraava koulutus alkaa 14.9.2017.

Pääsyvaatimukset ja valinta
Haastattelu ja yleinen soveltuvuus.

Tavoite
Tutkinnon suoritettuasi saat valmiudet toimia pk-yritysten ja julkishallinnon sovellus- ja mikrotuessa. Pystyt toimimaan asiantuntijana teknisissä kysymyksissä ja hankinnoissa sekä opastamaan työvälineohjelmistoissa, laitteiden käytössä ja muissa yrityksen tietoteknisissä ongelmissa. 

Tutkinnon suorittanut henkilö 

  • osaa suunnitella, asentaa, ottaa käyttöön, ylläpitää ja kehittää tietojärjestelmiä
  • hallitsee lähiverkon toiminnan ja ylläpidon
  • osaa tehdä laitteistojen ja sovellusten tarvekartoituksia ja hankintaesityksiä
  • tuntee tietoturvaratkaisut
  • osaa toimia projektin jäsenenä

Kohderyhmä
Tutkinto soveltuu IT-tehtävissä työskenteleville TAI alasta kiinnostuneille henkilöille. 

HUOM! Jos olet 20–29-vuotias ja sinulla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa, nyt sinulla on mahdollisuus hankkia ammatillinen pätevyys maksutta. Koulutuksen kautta voit suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon.  Opiskelemaan on helppo tulla ja koulutukseen on jatkuva haku. Tarvittaessa saat ohjausta opintojen suunnittelemiseen. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä ja aiemmin hankkimasi osaaminen esim. työelämässä otetaan opintojen suunnittelussa huomioon. Voit opiskella myös työn ohessa. Koulutus on kohderyhmään kuuluville maksutonta.

Kesto
Koulutus on 1 - 1,5 vuotta yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaan. Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle. Arvioinnin pohjalta tehdään yksilöllinen opetussuunnitelma. Merkittävä osa opiskelusta tapahtuu työssäoppimispaikoilla käytännön työtä tekemällä, jossa tutkinnot suoritetaan.

Tutkinnon suorittaminen
Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto suoritetaan tutkinnon osittain. Vaadittu ammattitaito osoitetaan omissa työtehtävissä henkilökohtaisen
suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen edellyttää siis alan työ- tai harjoittelupaikkaa. Harjoittelupaikan hakuun annetaan tarvittaessa apua.

Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma ammattitaidon hankintaa ja tutkinnon suorittamista varten. Koko tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää vähintään yhden pakollisen ja kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakollinen osa:
Tieto- ja viestinteknisessä toimintaympäristössä toimiminen

Valinnaiset osat, joista valitaan vähintään kaksi:

  • Palvelin- ja työasematuessa toimiminen
  • Tietoliikenneverkkotuessa toimiminen
  • Sovellus- ja neuvontapalvelutuessa toimiminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin:
http://www.oph.fi/download/131248_Tieto_viestinta_at_lr.PDF

tai

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/784325/naytto/rakenne

Tee osaamiskartoitus:
http://www.osaan.fi/

Hinta

Mikäli olet 20-29 vuotias ja ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa, koulutus on ilmainen.

Koulutuksen hinta on 530 € (alv 0%),  sisältää opetuksen, yksilöllisen ohjauksen, tutkinnon järjestelyt ja Opetushallituksen tutkintomaksun 58 €. Tutkintomaksun voit maksaa joustavasti osissa, mutta useammassa erässä laskutettavaa maksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.

Tutkinnon suoritettuasi voit hakea Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä (395 €). Lisätietoja: www.koulutusrahasto.fi

Lisätiedot ja haku

järjestelmävastaava Jani Peltola
puh. 040 730 1680
jani.peltola@kvlakk.fi

kouluttaja Timo Töyrylä
puh. 040 706 1245
timo.toyryla@kvlakk.fi