Lataa pdf...
Turvallisuusalan ammattitutkinto

Hae meille opiskelemaan turvallisuusalan ammattitutkintoa!

Tavoite

Koulutus antaa valmiudet suorittaa vartijan ammattitutkinto näyttöineen. Hyväksyminen vartijaksi tapahtuu hyväksyttävästi suoritetun koulutuksen jälkeen. Koulutuksessa noudatetaan Poliisihallituksen määräystä 579-2017 väliaikaisen vartijan ja vartijan koulutuksesta. Lisäksi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015) määrittää koulutusta.  

Tutkintojen muodostuminen ja osaamisvaatimukset löytyvät:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3932283/reformi/rakenne

Opiskelijat voivat työskennellä alan yrityksissä ja turvallisuusorganisaatioissa koulutuksen hyväksyttävästi suoritettuaan.

Koulutusaika ja -paikka

9.10.2018 - 3.5.2019

Koulutuksen kesto vaihtelee opiskelijan osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, Kouvola

Hinta

Koulutuksen hinta on 480 €. Tutkintomaksun voit maksaa joustavasti osissa. Maksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää opintonsa.

Jos opiskelija ei läpäise näyttökoetta, voi sen uusia yhden kerran maksutta. Sen jälkeen uusinta maksaa 80 € / uusiminen.  Väliaikaisen vartijan  ja vartijan kokeen voi uusia enintään kolme kertaa. 

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan hakemusten ja henkilökohtaisen haastattelun perusteella. hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias, luotettava, rehellinen ja tehtäviin soveltuva. Poliisi tarkastaa vartijaksi hyväksymisvaiheessa opiskelijan taustat. Suomen kielen taito pitää olla opiskeluun riittävä.
 
Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat
 
Opiskelijat valitaan hakemusten ja mahdollisten turvallisuusselvitysten perusteella.
Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa (330/2015) määrätyissä vartijan ammattitutkinnossa ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnossa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.
 
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Koulutuksen sisältö ja tutkinnon osat

Orientoivat opinnot

 • Oppimaan oppiminen ja tutkintoon perehdytys
 • Työnhakuvalmennus ja työelämätietous

Tutkinnon pakolliset osat

 • Vartijan koulutus
 • Pelastustoiminta

Valinnaiset osat

 • Toiminta eri vartiointimuodoissa
 • Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö
 • Tilannehallinta
 • Järjestyksenvalvonta
 • Kaupan turvallisuustoiminta
 • Turvatarkastus
 • Henkilösuojaus
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta
 • Sammutus- ja pelastustoiminta
 • Turvallisuusalan esimiestoiminta
 • Arvokuljetustoiminta

Työssäoppiminen

Työssäoppiminen tapahtuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Haku

Hakuaika 17.9.2018 asti alla olevalla lomakkeella.

Sähköinen hakulomake

Lisätietoja

toimialapäällikkö Kalle Sarlund, puh. 0400 631 212, kalle.sarlund@kvlakk.fi