Lataa pdf...
Vartijan ammattitutkinto

Hae meille opiskelemaan vartijan ammattitutkintoa!

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on vartijan ammattitutkinnon suorittaminen näyttöineen. Koulutus antaa valmiudet toimia vartijan tehtävissä vartioimisliikkeessä ja muissa turvallisuusalan yrityksissä ja monipuolisissa organisaatioissa.

Koulutusaika ja -paikka

Seuraavat koulutusjakso: 7.12.2017 - 5.7.2018

Koulutuksen kesto voi vaihdella opiskelijan henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti.

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, Kouvola

Kohderyhmä

Jos olet 20–29-vuotias ja sinulla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa, nyt sinulla on mahdollisuus hankkia ammatillinen pätevyys maksutta. Koulutuksen kautta voit suorittaa vartijan ammattitutkinnon. Tarvittaessa saat ohjausta opintojen suunnittelemiseen. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä ja aiemmin hankkimasi osaaminen esim. työelämässä otetaan opintojen suunnittelussa huomioon. Voit opiskella myös työn ohessa. Koulutus on kohderyhmään kuuluville maksutonta. 
Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajille, mikäli kielitaito riittää.

Koulutukseen voidaan valita myös muita kuin kohderyhmän mukaisia hakijoita. Tällöin koulutuksen hinta on 550 €. Tutkintomaksun voit maksaa joustavasti osissa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan koulutukseen  hakemusten ja henkilökohtaisen haastattelun perusteella. Lisäksi valituksi tuleminen edellyttää poliisiviranomaisen tekemää turvallisuusselvitystä (laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 59 §). Koulutuksen hakulomakkeessa pyydetään suostumus siihen, että koulutuksen järjestäjä voi pyytää hakijan kotikunnan kihlakunnan poliisilaitokselta lausunnon hakijan soveltuvuudesta vartijan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen.

Koulutuksen sisältö ja tutkinnon osat

Orientoivat opinnot

 • Oppimaan oppiminen ja tutkintoon perehdytys
 • Työnhakuvalmennus ja työelämätietous

Tutkinnon pakolliset osat

 • Vartijan koulutus
 • Pelastustoiminta

Valinnaiset osat

 • Toiminta eri vartiointimuodoissa
 • Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö
 • Tilannehallinta
 • Järjestyksenvalvonta
 • Kaupan turvallisuustoiminta
 • Turvatarkastus
 • Henkilösuojaus
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta
 • Sammutus- ja pelastustoiminta
 • Turvallisuusalan esimiestoiminta
 • Arvokuljetustoiminta

Työssäoppiminen

Tutkinto koostuu kahdesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Valinnaiset osat valitaan huomioiden alueella toimivien turvallisuusalan ammattilaisten tehtävän kuva ja toimintaympäristöt.

Vartijan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen sisältyy erilaisia korttikoulutuksia sekä muita vartijan työssä tarvittavia lyhytkoulutuksia. Korttikoulutuksia ovat:ensiapu 1, tulityökortti, järjestyksenvalvoja sekä työturvallisuus. Koulutukseen sisältyy sisäasiainministeriön vartijan erityisestä voimankäyttökoulutuksesta annetun asetuksen (1121/2012) mukainen yleinen osa sekä kaasusumutinta ja teleskooppipatukkaa koskeva erityinen osa. Lisäksi vartijan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen sisältyy sisäasianministeriön järjestyksenvalvojaksi hyväksymisestä sekä järjestyksenvalvojakoulutuksesta annetun asetuksen (209/2007) mukainen järjestyksenvalvojan peruskoulutus.

Haku

Hakuaika päättyy 24.11.2017. Soveltuvat hakijat kutsutaan haastatteluun, haastattelupäivä on viikolla 48.

Täytä oheinen sähköinen hakulomake.

Lisätietoja

toimialapäällikkö Kalle Sarlund, puh. 0400 631 212, kalle.sarlund@kvlakk.fi