Lataa pdf...
Vartijan ammattitutkinto

Hae meille opiskelemaan vartijan ammattitutkintoa!

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on vartijan ammattitutkinnon suorittaminen näyttöineen. Koulutus antaa valmiudet toimia vartijan tehtävissä vartioimisliikkeessä ja muissa turvallisuusalan yrityksissä ja monipuolisissa organisaatioissa.

Koulutusaika ja -paikka

Koulutuksen kesto vaihtelee opiskelijan osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, Kouvola

Hinta

Koulutuksen hinta on 550 €. Tutkintomaksun voit maksaa joustavasti osissa. Maksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää opintonsa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan koulutukseen  hakemusten ja henkilökohtaisen haastattelun perusteella. Lisäksi valituksi tuleminen edellyttää poliisiviranomaisen tekemää turvallisuusselvitystä (laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 59 §). Koulutuksen hakulomakkeessa pyydetään suostumus siihen, että koulutuksen järjestäjä voi pyytää hakijan kotikunnan kihlakunnan poliisilaitokselta lausunnon hakijan soveltuvuudesta vartijan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen.

Koulutuksen sisältö ja tutkinnon osat

Orientoivat opinnot

 • Oppimaan oppiminen ja tutkintoon perehdytys
 • Työnhakuvalmennus ja työelämätietous

Tutkinnon pakolliset osat

 • Vartijan koulutus
 • Pelastustoiminta

Valinnaiset osat

 • Toiminta eri vartiointimuodoissa
 • Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö
 • Tilannehallinta
 • Järjestyksenvalvonta
 • Kaupan turvallisuustoiminta
 • Turvatarkastus
 • Henkilösuojaus
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta
 • Sammutus- ja pelastustoiminta
 • Turvallisuusalan esimiestoiminta
 • Arvokuljetustoiminta

Työssäoppiminen

Tutkinto koostuu kahdesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Valinnaiset osat valitaan huomioiden alueella toimivien turvallisuusalan ammattilaisten tehtävän kuva ja toimintaympäristöt.

Vartijan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen sisältyy erilaisia korttikoulutuksia sekä muita vartijan työssä tarvittavia lyhytkoulutuksia. Korttikoulutuksia ovat:ensiapu 1, tulityökortti, järjestyksenvalvoja sekä työturvallisuus. Koulutukseen sisältyy sisäasiainministeriön vartijan erityisestä voimankäyttökoulutuksesta annetun asetuksen (1121/2012) mukainen yleinen osa sekä kaasusumutinta ja teleskooppipatukkaa koskeva erityinen osa. Lisäksi vartijan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen sisältyy sisäasianministeriön järjestyksenvalvojaksi hyväksymisestä sekä järjestyksenvalvojakoulutuksesta annetun asetuksen (209/2007) mukainen järjestyksenvalvojan peruskoulutus.

Haku

Täytä oheinen sähköinen hakulomake.

Lisätietoja

toimialapäällikkö Kalle Sarlund, puh. 0400 631 212, kalle.sarlund@kvlakk.fi