Lataa pdf...
Yrittäjän ammattitutkinto

Pienyrittäjille räätälöity ilta-/monimuotokoulutus

Koulutusaika
Lähiopetusajat sovitaan ryhmän kanssa yrittäjien aikataulut huomioiden. Koulutus alkaa min. 6 opiskelijalla.

Koulutuspaikka
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, 45100 Kouvola

Tavoitteet ja hyödyt     
Koulutus tähtää yrittäjän ammattitutkinnon suorittamiseen ja oman yrityksen liiketoimintasuunnitelman päivittämiseen. Tutkinnon suorittaminen antaa laaja-alaiset valmiudet toimia yrittäjänä sekä ylläpitää ja laajentaa ammattitaitoa. Tutkinnon suorittaja voi koulutuksen aikana kehittää yrityksensä liiketoimintaa, verkostoitua muiden yrittäjien kanssa ja itsearvioida omia yrittäjäominaisuuksiaan sekä yrityksen kehittämistarpeita.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu henkilölle, jotka ovat harjoittaneet liiketoimintaa 1 - 5 vuotta.

Toteutus      
Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle. Arvioiden pohjalta tehdään suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jonka tukena toimii verkko-oppimisympäristö. Monimuotototeutukseen kuuluvat lähitunnit ovat iltaisin.

Sisältö
Orientoiva jakso ja välineopinnot

  • orientoivat opinnot ja oppimaan oppiminen
  • henkilökohtaistamisprosessi

Pakollinen osa:

Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

  • yrittäjävalmiuksien kehittäminen
  • kehittää omaa liiketoimintaansa päivittämällä liiketoimintasuunnitelman
  • hyödyntää verkostoja
  • yritystoiminnan analysointi
  • viestiminen vuorovaikutustilanteissa

 

 

Lisäksi 2 valinnaista tutkinnon osaa seuraavista:

Tuotteistaminen

Taloushallinto

Myynti ja markkinointi

Henkilöstöhallinto

Sähköinen liiketoiminta

Franchisingyrittäminen

Opintojen tarkempi sisältö perustuu henkilökohtaistettuun opiskelusuunnitelmaan, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Hinta      
Koulutuksen hinta on 450 euroa, joka sisältää Opetushallituksen tutkintomaksun 58 €. Voit suorittaa myös vain tutkinnon osan, jolloin yhden tutkinnon osan hinta on 180 €.
Huom! Tiedustele oppisopimusmahdollisuutta.

Lisätietoja   
Ota yhteyttä kouluttaja Maarit Helkalaan, puh. 040 481 3904, sähköposti maarit.helkala@kvlakk.fi

Ammattitutkintostipendi
Ammattitutkintostipendi myönnetään kertasuorituksena henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/98) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että henkilö on tutkinnon suorittaessaan ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan yhteenlaskettuna vähintään viisi vuotta. Stipendin suuruus on tällä hetkellä 390 euroa. Etuus on veroton.
Lisätietoja: www.koulutusrahasto.fi