Lataa pdf...
Tutkintomuodot

Ammatilliset tutkinnot suoritetaan ammattitaidon hankintatavasta riippumattomina näyttötutkintoina. Näyttötutkinnon suorittaminen ei siis aina edellytä koulutusta, mutta tavallisesti tutkinnot suoritetaan osana tutkintoon valmistavaa koulutusta.

Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Perustutkintojen nimellislaajuus on 120 opintoviikkoa. Nuoret suorittavat perustutkinnon kolmevuotisena ohjelmana ammatillisissa oppilaitoksissa.

Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Ammattitutkinnoissa ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. ammattitutkinnosta.

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta.Erikoisammattitutkinnoissa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin viiden vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. erikoisammattitutkinnosta. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen laajuutta ei ole määritelty opintoviikkoina.

Tutkintotodistuksen saamisen ainoa kriteeri on, että tutkinnon suorittaja osoittaa näytöissä tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen. Todistuksen myöntää tutkintotoimikunta.

Näyttötutkintojen järjestäminen rahoitetaan pääasiassa osana tutkintoon valmistavaa koulutusta. Näyttöjä voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Tällöin tutkinnon suorittajalta peritään kohtuullinen maksu aiheutuneista kustannuksista. Lisäksi tutkinnon suorittajalta peritään Opetushallitukselle tilitettävä tutkintomaksu 58 €.

Lisätietoa näyttötutkinnoista Opetushallituksen sivuilta.

Henkilökohtaistaminen

Opiskelijan aiemmin koulutuksessa, työssä tai muutoin hankittu osaaminen ja mahdollisuudet suorittaa tutkinto kartoitetaan koulutuksen alussa. Kartoituksen pohjalta laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi ja tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi koulutuksessa.

Ammattitutkintostipendi

Näyttötutkinnon suorittanut voi hakea Koulutusrahastolta ammattitutkintostipendiä, joka on tällä hetkellä arvoltaan 390 €. Hakijalla täytyy olla vähintään viiden vuoden työhistoria.

Työssäoppiminen

Lähes kaikkiin työvoimakoulutuksiin liittyy työssäoppimisjaksoja. Työssäoppiminen auttaa kartuttamaan ja testaamaan omaa osaamista aidoissa työtilanteissa. Työssäoppiminen helpottaa asioiden ymmärtämistä ja tietopuolisen opetuksen yhdistämistä käytännön työhön.