UPM tulevaisuuden esimiehet valmistuivat

Tiistaina 5.12.2017 vietettiin Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksessa juhlallista koulutuksen päätöstilaisuutta, kun UPM Kymin 8 tulevaisuuden esimiestä vastaanottivat tutkintotodistukset suorittamastaan johtamisen erikoisammattitutkinnosta. Tuomo Halme, Jussi Heinonen, Luan Hulaj, Kalle Kouki, Matias Leppänen, Jesse Pilsari, Reijo Rahunen ja Niko Spets aloittivat opinnot 1.2.2016 ja valmistuivat virallisesti 26.10.2017.

UPM rekrytoi koulutukseen 10 henkilöä 349 hakijan joukosta. UPM etsi koulutukseen tulevaisuuden ammattilaisia, jotka ovat motivoituneita kehittämään johtamis- ja esimiestaitojaan sekä uudistamaan bio- ja metsäteollisuutta. Koulutus toteutettiin oppisopimuksella ja kaikkien kanssa solmittiin koulutuksen ajaksi määräaikainen työsopimus. Kaikki koulutuksesta valmistuneet työllistyivät UPM:lle koulutuksen päätteeksi. Tutkinnonjärjestäjänä toimi Perho Liiketalousopisto Oy.

Aikuiskoulutuskeskuksen rehtori Leena Kaivola mainitsi päätössanoissaan, että koulutuksen tehtävänä ei ole ollut vain perehdyttää koulutettavia nykyisiin toimintatapoihin, vaan tutkinnon perusteiden ja tutkintosuoritusten kautta velvoittaa jokainen tuomaan oma kehityspanoksensa entistä parempien toimintatapojen ja käytänteiden kehittämiseen. Kaivolan mukaan koulutusprosessin käytäntö oli UPM:ltä poikkeuksellinen. Se osoittaa myös organisaation eli UPM:n uskoa koulutuksen ja kehittämisen voimaan.

Johtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu johtamis-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille, jotka toteuttavat organisaation strategiaa omalla vastuualueellaan. JET ohjelman aikana on mahdollisuus suorittaa korkealle arvostettu Johtamisen erikoisammattitutkinto. Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen johtamiskoulutus antaa valmiudet johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamiseen joustavasti työn ohella henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Johtamisen erikoisammattitutkinto perustuu Opetushallituksen hyväksymiin näyttötutkinnon perusteisiin. Näyttötutkinnossa osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa tutkinnon suorittajan omissa työtehtävissä. Seuraava JET-koulutus alkaa Aikuiskoulutuskeskuksessa helmikuussa: www.kvlakk.fi/fi/koulutustarjonta/liiketalousjahallinto/johtamisenerikoisammattitutkinto

Linkki Kymin webbiuutisiin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valmistuneiden ryhmäkuva: vastuukouluttaja Liena Silen sekä valmistuneet Tuomo Halme, Jussi Heinonen, Luan Hulaj, Kalle Kouki, Matias Leppänen, Jesse Pilsari, Reijo Rahunen ja Niko Spets ja  

Seppo Mäkinen ja Matias Leppänen, UPM